• کارت شناسایی معتبر مانند شناسنامه، کارت ملی یا گذرنامه
  • مدرک فارغ‌التحصیلی موقت یا دانشنامه
  • درصورتی که فرد متقاضی فارغ التحصیل نشده باشد، بایستی نامه ای از سوی دانشگاه تحصیلی خود مبنی بر اینکه تا پایان سال تحصیلی جاری فارغ التحصیل خواهد شد، دریافت و ان را اسکن کند.
  • ریز نمرات
  • افرادی که هنوز فارغ التحصیل نشده اند، بایستی لیست نمرات دروسی را که گذرانده اند، از دانشگاه خود دریافت و اسکن نمایند.

مدارک یا گواهی علمی،پژوهشی یا تجربی، در صورتی که داشته باشید.

 

  • گواهی مقالات علمی پژوهشی یا ترویجی چاپ شده در ژورنال های داخلی یا خارجی، در صورتی که داشته باشید.
  • گواهی چکیده مقالات چاپ شده یا شرکت در کنگره های بین المللی، در صورتی که داشته باشید.
  • مدرک قبولی در امتحانات بین المللی مانند GRE ،TOFEL ،IELTS ،GMAT
  • عکس ۴×۶ اسکن شده
  • معرفی‌نامه یا توصیه نامه علمی از طرف دو استاد دانشگاه محل تحصیل برای مقاطع ارشد و دکترا ( میتواند استاد راهنمای پایان نامه مقطع ارشدتان باشد).

در اقدامات اولیه نیازی به ترجمه مدارک بالا نمی باشد و اسکن آنها مورد نیاز است.