کمک هزینه تحصیلی ماهیانه:

پرداخت کمک هزینه ماهیانه به مبلغ ۸۰۰ لیر ترکیه در مقطع فوق لیسانس (مستر) و برای مقطع دکترا نیز ماهانه ۱۱۰۰ لیر ترکیه به دانشجو پرداخت می گردد.کلیه هزینه های تحصیلی در دانشگاه به صورت رایگان صورت می پذیرد.

خوابگاه:

خوابگاه به صورت رایگان در اختیار دانشجویان بورسیه قرار خواهد گرفت.

شهریه دانشگاه:

دانشجویانی که موفق به اخذ بورس تحصیلی ترکیه می شوند، هزینه های آموزشی آن ها در دانشگاه قبولی شان رایگان خواهد بود.

بیمه درمانی:

کلیه دانشجویان مورد پذیرش بورس تحصیلی ترکیه، بیمه ی درمانی رایگان می شوند.

آموزش زبان ترکی استانبولی :

دانشجویانی که موفق به اخذ بورس تحصیلی ترکیه شده و مهارت زبان ترکی استانبولی را ندارند، با برخورداری از همه مزایای این بورس، به مدت یک سال، از دوره ی آموزش زبان ترکی استانبولی نیز برخوردار خواهند بود.

زبان آموزشی در اکثر دانشگاه های ترکیه، ترکی استانبولی می باشد. دانشگاه هایی که زبان آموزش آنان ترکی باشد یکسال دوره زبان ترکی استانبولی را به صورت رایگان ارائه خواهند کرد.

در دانشگاه هایی که زبان آموزشی آنان آلمانی و یا انگلیسی و یا فرانسوی می باشد، دانشگاه ها در هنگام ثبت نام گواهینامه های بین المللی معتبر در توانایی دانشجو به آن زبان را و نیز ممکن است در بعضی از دانشگاه ها نیز مدارکی همچون GRE و یا GMAT نیز درخواست شود.

کمک هزینه مسافرت:

پرداخت هزینه اولین سفر دانشجوی بورسیه به ترکیه جهت انجام امور ثبت نام و آخرین سفر ایشان در هنگام فارغ التحصیل شدن.